Giới thiệu

Chính sách chất lượng

 Luôn lắng nghe, tiếp nhận sự hướng dẫn, yêu cầu từ khách hàng, phản ánh một cách trung thực và sản xuất

Luôn đổi mới và cải tiến với mục tiêu  [ Mang đến cho khách hàng giá trị vượt qua sự mong đợi ]

1. Duy trì ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, không ngừng cải tiến một cách có hệ thống, có kế hoạch, thường xuyên, liên tục.  

     Đầu tư trang thiết bị tiên tiến phù hợp để tạo ra sản phẩm tốt nhất.

2. Hệ thống quản lý chất lượng tập trung vào phòng ngừa, với mục tiêu [ sản phẩm lỗi bằng 0 ]

     Kiểm soát chặt chẽ quá trình gia công tạo ra sản phẩm ngay từ những sản phẩm đầu tiên.

3. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy trình, quy định trong sản xuất, ghi chép đầy đủ các thông tin liên quan đến quá trình sản xuất

     Để làm cơ sở cho việc cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm.

 

Hotline tư vấn miễn phí: 0946384949
Zalo