Giới thiệu

Cơ sở vật chất

 

Ngày cập nhật : 02/2021

STT Tên máy  Ký hiệu Nhà sản xuất Số lượng
1 Máy phay CNC  MSA40 MAKINO 2
2 Máy phay CNC  FANUC11M MAKINO 1
3 Máy phay CNC  MV-Junior MORISEIKI 3
4 Máy phay CNC MAC-V1e TAKISAWA 1
5 Máy phay CNC CMC-30V NTC 2
6 Máy tiện CNC SL-20 MORISEIKI 1
7 Máy tiện CNC AL-20 MORISEIKI 1
8 Máy tiện CNC CL-20 MORISEIKI 4
9 Máy tiện CNC TC-3 TAKISAWA 2
10 Máy tiện CNC A12 TECNO WASHINO 1
11 Máy tiện CNC X-10 Hi server TAKAMAZ 2
12 Máy mài phẳng 200x400 NICCO 1
13 Máy mài tròn  JMC-600DAS Jack mill 1
14 Máy phay phẳng 2MW-V HITACHI 2
15 Máy tiện cơ  Ø400x800 MORISEIKI 1
16 Máy khoan cơ  Khoan cần YOSHIDA 1
17 Máy khoan cơ  Khoan nhỏ KIRA 3

 

 

Hotline tư vấn miễn phí: 0946384949
Zalo